Stichting voor Slachtoffers van Lokale Anesthesie
Address:
Bosscher stichting
Vlierbessenstraat 5
3235 EX  Rockanje
The Netherlands

+31 181 404050
info@bosscherstichting.org

Voor- en nadelen van articaïne hydrochloride

Voordelen:
Ultracain™ en Septanest™ kenmerken zich door een korte inwerktijd en een grote mate van botpenetratie. Dit laatste is niet zozeer wetenschappelijk aangetoond maar wordt ervaren door hen die werken met dit product. Voor de patiënt kenmerkt Ultracain™ en Septanest™ zich doordat zij niet meer worden teruggestuurd naar de wachtkamer om de verdoving "in te laten werken". Ook tijdens de behandeling lijkt het alsof zowel Ultracain™ als Septanest™ "dieper inwerkt" dan andere middelen. Daarom kiezen steeds meer tandartsen en kaakchirurgen voor Ultracain™ of Septanest™.

 
Nadelen:
Voor een correcte metabolisering (afbraak in het lichaam) is articaïne afhankelijk van enzymen uit de groep Cholinesterase. Met name butyrylcholinesterase(BuChE), speelt een belangrijke rol in de afbraak van articaïne in het menselijk lichaam. Zodra dit enzym niet of in niet voldoende mate (werkzaam) aanwezig is in het lichaam kan Ultracain™ en Septanest™ niet op de voorgeschreven wijze door het lichaam worden afgebroken en zal het lichaam zich op ander wijze van dit product willen ontdoen. Het is bij deze alternatieve metabolisering dat er zich stoffen vormen welke giftig zijn en vanwege hun giftigheid verlammingen en hersenbeschadigingen kunnen veroorzaken. In sommige gevallen kan ook het menselijk DNA/RNA worden aangetast waardoor kanker wordt bespoedigd. De vorm van kanker welke wordt bespoedigd door articaïne wordt, naar onze ervaring, gekenmerkt door een hoge mate van therapieresistentie. De kanker kan worden behandeld met behulp van chemotherapie, bestraling of chirurgie maar zal na enige tijd toch weer terugkeren omdat de articaïne zich in het weefsel (vetlagen en/of hersenen) nestelt en langzaam wordt afgegeven. Zodra de weerstand van het lichaam terugloopt door b.v. medicijngebruik, stress of een ongezond leefpatroon, kan opnieuw kanker worden gestimuleerd onder invloed van de voortdurende afgifte van deze onverwerkte of deels onverwerkte articaïne uit dit weefsel.

De laatste ervaringsresultaten geven ook de indicatie dat articaïne de stofwisseling van vetzuren kan verstoren. Zodra meer inzicht is verkregen in de effecten van deze onvermoede bijwerking zal deze pagina overeenkomstig door de redactie worden bijgewerkt.